Marie Skłodowska-Curie Actions From Association to Participation

3/04/2017

 

 

ISERD ונציבות האיחוד האירופי מתכבדות להזמינך ליום עיון וסדנא בנושא
תוכנית ניידות החוקרים, מארי ס. קירי (
MSCA) במסגרת Horizon 2020

 

הודות לתכנית, חברות וגופים ישראלים יכולים לשתף פעולה עם גופי מחקר אקדמיים ולשדרג את יכולות המחקר והחדשנות, לקבל גישה לציוד הקיים באקדמיה ולשלב חוקרים מיומנים מן האקדמיה בפרויקטי המחקר של החברה.

כמו כן, התכנית מאפשרת לחוקרים מצטיינים התנסויות והשתלמויות בינ"ל, וקידום השתלבותם המוצלחת באקדמיה, בתעשייה ובגופים נוספים העוסקים במחקר וחדשנות.

חוקרים, חברות וגופים ישראליים מוזמנים להגיע ליום העיון ולשמוע על מגוון המסלולים השונים לקבלת מימון בתוכנית זו.


הסדנא, בחלקו השני של היום, תתמקד בכתיבה נכונה של בקשה למימון.

יום העיון והסדנא יתקיימו בשפה האנגלית.


יום שני 3 באפריל 2017 | 09:30-17:30
במרכז הכנסים של מלון דן פנורמה, חדר "גליל"
רחוב המרד 31, תל אביב


*ההשתתפות ביום העיון ובסדנא מחייבת הרשמה מראש לכל אחד מהם
*הרישום יאושר על בסיס מקום פנוי ובהתאם לסדר הרישום

 

סדר היום והרשמה לאירוע ומצגות

 

לשאלות או פרטים נוספים ניתן ליצור קשר במייל:
מתן רהב 
matan@iserd.org.il
סמדר הירש 
smadar@iserd.org.il 


 

Jump to page content