• ERA-NETs

ERA-NETs

English text will follow

  

European Research Area Networks (ERA-NETs)

ה-ERA-NETs הן תוכניות, תחת הורייזן 2020, שמטרתן לתמוך בשת"פ בין גופים ממשלתיים או רשויות ציבוריות במאמציהן לייסד ולבסס רישות, עיצוב, יישום ותיאום של פעולות משותפות, פרסום קולות קוראים משותפים ופעולות בין-מדינות.

השתתפות ישראל בתכניות פותחת בפני גופים ישראליים שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה, ומרחיבה את תחומי הפעילות העולמית של התעשייה הישראלית.

התוכניות:

FetFlagships EraNets מטרת התכנית היא לתאם מימון ליוזמות מחקר גדולות.

M-ERA.NET - עוסקת בקידום חדשנות בנושא הנדסת חומרים וטכנולוגיות הנדסת חומרים ממוחשבת.

MANUNET II תכנית בתחום ה-Manufacturing – קידום מו"פ בתחום טכנולוגיות ייצור והנדסה ועיצוב ממוחשבים.

ERA-NET TRANSPORT III  - תכנית העוסקת העוסק בקידום חדשנות בתחבורה, בתחומי נוסע העתיד וטכנולוגיות רכב ומערכות הנעה חלופיות.

 Era-Net RUSתכנית לעידוד שת"פ מדעי-טכנולוגי עם חברות רוסיות.

 

מנגנון תפעול התכנית

ה- ERA-NETsהן תוכניות של האיחוד האירופי הפועלות לפי מנגנוני לשכת המדען הראשי של משרד הכלכלה

התוכניות מנוהלות במשותף על ידי ISERD - הגוף הממלכתי הישראלי המופקד על שילוב מדינת ישראל ב-ERA (European Research Area) – וגופים וארגונים באיחוד האירופי.

בשונה מתכנית המסגרת האירופית, אשר תנאיה וחוקיה מנוהלים ע"י האיחוד האירופי, תכניות אלה מנוהלות באמצעות מנגנוני קרן המו"פ של לשכת המדען הראשי, וכפופות לכלליה, ובראשם חוק המו"פ.

 

למי מיועדות התכניות?

התכניות מיועדות לכל גוף או ישות אשר יפיקו תועלת משיתוף פעולה בתהליכי מחקר ופיתוח בינלאומיים. אל התכנית פונים תאגידים, יזמים פרטיים, חברות הזנק וכל ישות שזכאית להגיש עפ"י כללי המדען הראשי.

 

מדוע כדאי לפנות לתכניות?

·     קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים, תוך השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח

·         מענק תמיכה בשיעור של עד 50% מסך ההוצאות הנדרשות לביצוע הפרויקט

·         הכוונה מצד מינהלות התכניות במציאת השותפים המתאימים

·     שיתופי פעולה בין חברות ישראליות לבין חברות מובילות בעולם מביאים ליצירת קשרים עסקיים ולחשיפה לשותפים בין-לאומיים פוטנציאליים, שווקים חדשים ואפשרויות צמיחה

·         חשיפה למאגרי ידע, מתקני מחקר זרים וטכנולוגיות חדישות

·     תמיכת לשכת המדען הראשי, אשר ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך

 

תנאי התכניות:

·         חובת רישום הוצאות

·         דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם ללשכת המדען הראשי

·         מגישי הבקשה הם בעלי יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.

·     המוסד או החברה חייבים בדיווח ללשכת המדען הראשי על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע

·         תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים

·    שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור לשכת המדע"ר מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ

לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ - 200-01 ואת חוק המו"פ.

 

תהליך ההגשה:

תהליכי ההגשה מפורסמים בקולות קוראים המופצים ע"י ISERD

 

אתר ה- ERA-NETs: http://ec.europa.eu/research/era/era-net_en.html

 

European Research Area Networks (ERA-NETs)

The ERA-NET instrument under Horizon 2020 is designed to support public-public partnerships in their preparation, establishment of networking structures, design, implementation and coordination of joint activities as well as topping up of single joint calls and of actions of a transnational nature.

The ERA-NET under Horizon 2020 merges the former ERA-NET and ERA-NET Plus into a single instrument with the central and compulsory element of implementing one substantial call with top-up funding from the Commission. The focus of ERA-NETs is therefore shifting from the funding of networks to the top-up funding of single joint calls for transnational research and innovation in selected areas with high European added value and relevance for Horizon 2020. This aims at increasing substantially the share of funding that Member States dedicate jointly to challenge driven research and innovation agendas. Financial contributions of Member States can be in cash or in kind in order to broaden the scope of ERA-NETs towards the coordination institutional funding of governmental research organizations

In addition to the joint calls they implement, ERA-NETs have developed over the past years a vast range of networking and other joint activities that contribute significantly to the impact of the ERA-NET scheme and that should be sustained.

 

ERA-NET site: http://ec.europa.eu/research/era/era-net_en.html

Jump to page content