Bilateral Programs

English text will follow

תוכניות דו-לאומיות לשת"פ תעשייתי - אירופה

המדינות באירופה בהן מפעילה לשכת המדען הראשי הסכמי שת"פ דו-לאומיים במו"פ הן (לפי סדר א-ב):

אוסטריה, איטליה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, יוון, ליטא, סלובקיה, ספרד, פוליןפינלנד, צ’כיה, צרפת, קפריסין, רוסיה, שבדיה.

שני אפיקים ליצירת שת"פ ברמה הדו-לאומית עם אירופה עומדים לרשות התעשייה הישראלית:

1.      קרנות דו-לאומיות עצמאיות הממומנות באופן שווה ע"י שתי המדינות השותפות להסכם

2.      הסדרי מימון מקבילים בהם כל מדינה מממנת במיזם המשותף את המו"פ המבוצע ע"י חברה ממדינתה

למנגנוני התוכניות באפיקים השונים מאפיינים משותפים:

מבנה המימון:

על בסיס ההסכמים בין שתי המדינות, התוכניות הדו-לאומיות מממנות פרויקטי מו"פ מוכווני מסחור, בין חברות ישראליות לחברות ממדינות אירופה בכל תחומי הטכנולוגיה. לעיתים הרשויות המפעילות את ההסכם נותנות עדיפות לתחום או כמה תחומים טכנולוגיים מסוימים.

מענקים בגובה של עד 50% מערך הפרויקט שאושר יוענקו לחברות המשתפות פעולה, בנוסף לתמריצים אזוריים. על פי הכללים בכל מדינה ייקבע אם המענק "מותנה" קרי, אם יש להשיבו במקרה שהפרויקט מצליח למסחר את הפיתוח ולמכור את תוצריו - במקרה של מכירות חברות ישראליות משלמות תמלוגים בגובה של בין 3-5% מהמכירות.

בכל מקרה הממשלות לא תקבלנה לא הון ולא זכויות קניין רוחני מהחברות בתמורה למענק. החברות השותפות בפרויקט המו"פ יגיעו להבנות מסחריות הנוגעות לשיתוף והגנה על זכויות קניין, למימון הוגן לפרויקט, שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק. דרוש הסכם רשמי בין החברות השותפות לפני קבלת המענק. על מנת התחיל בתהליך הערכת הפרויקט, נדרשת הצהרת כוונות ביחס לזכויות קניין רוחני.

אמות מידה לזכאות:

חברות:

התוכניות הדו-לאומיות פתוחות בפני של חברה תעשייתית/מסחרית המבצעת מו"פ – החל בחברות הזנק ועד חברות רב-לאומיות. מכוני מחקר ואקדמיה, בתי חולים ומלכ"רים יכולים להשתתף כקבלני משנה.

החברות תצטרכנה להוכיח שיש ביניהן סינרגיות מדעיות, טכנולוגיות ומסחריות חזקות והשיתוף הפעולה יהיה מועיל לשני הצדדים כמו גם לכלכלות של שתי המדינות.

לחברות חייבות להיות היכולות הטכנולוגיות, המסחריות והכספיות להבאת המוצר החדש לשוק.

פרויקטים:

על החברות להראות שפרויקט המו"פ המשותף מיועד לפתח מוצר, תהליך, אפליקציה, או טכנולוגיה מבוססת-שירות שהם חדשים וחדשניים, ושיש להם פוטנציאל מסחרי גלובלי גבוה. הפרויקט חייב להיות בעל חשיבות לשני הצדדים.

תהליך ההערכה:

הפרויקטים מוערכים על בסיס פרמטרים טכנולוגיים, מסחריים וכספיים. בישראל מתבצע תהליך ההערכה ע"י בודקים מקצועיים, בהתאם לתנאים הקפדניים הנהוגים בלשכת המדען הראשי. תהליך מקביל מתבצע במדינה השותפה. הפרויקטים מוערכים, מדורגים ומוגשים לוועדה לבחינה, השוואה ואישור.

התהליך מזמן הגשת הבקשה ועד להחלטה לוקח בדרך כלל כשלושה חודשים.

קולות קוראים:

מתפרסים 1-2 קולות קוראים בשנה.

לפרטים:

עוזי בר-שדה- מנהל תוכניות דו-לאומיות אירופה  uzi@iserd.org.il 03-5118185

Israel-Europe Bi-National Industrial R&D Cooperation Programs

The European countries where the Office of the Chief Scientist of the Ministry of Economy operates bi-national industrial R&D cooperation agreements are (in alphabetical order):

Austria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, The Netherlands, Poland, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, The UK.

In pursuing international collaborative R&D opportunities for Israeli industry in Europe, two main program models are followed for bilateral activities.

1.      Independent bilateral funds, with each nation making an equal contribution

2.      Parallel support arrangements whereby each nation is committed to funding R&D performed by the joint venture partner company from its own country in accordance with their respective laws and regulations.

The Bi-National industrial R&D support programs share similar characteristics and guidelines.

General characteristics of the international cooperation programs include the following:

Funding Structure

Based on agreements reached between two governments the bilateral programs support commercially focused R&D projects between Israeli companies and the European companies in all fields of technology. Sometimes the coordinating authorities may choose to emphasize or offer a preference to one or more technology field.

Grants to the partner companies are given up to 50% of the approved R&D project expenses plus regional incentives. Whether the grant is "conditional", i.e. that it must be repaid if the project results in actual commercial sales, is determined in accordance to the regulations of each country. As for Israeli companies, royalty payments of 3% - 5% of sales are required.

Neither equity in the companies nor intellectual property rights are taken by the governments in return for the grants.  It is up to the company partners in the R&D projects to reach a commercial understanding as to the sharing and protection of IP, as well as fair and equitable contributions to the projects, use and access to the project's results, and marketing arrangements.  A formal agreement between the company partners is required before the grant is provided. To initiate the project evaluation process, a letter of intent with regard to IP rights is required.

Eligibility Criteria

Companies

The bilateral programs are open to all industrial/commercial companies performing R&D, from start-ups to multi-nationals. Academic and research institutions, hospitals, and other non-profit entities may participate as sub-contractors.

The companies will be called upon to demonstrate that there are strong scientific, technological and commercial synergies and that the collaboration will be fruitful for both entities, as well as for the respective nations' economies.

The companies must have the technological, commercial and financial capabilities to successfully bring the new product to market.

Projects

To qualify, the joint R&D project must show that it is intended to develop a new product, process or application, or a technology based service, that is innovative and has significant global commercial potential. The project should be equally important for both sides. 

Evaluation Process

Projects are evaluated on the basis of technological, commercial and financial parameters. In Israel, the professional evaluation is conducted by reviewers according to rigorous standards long practiced by the OCS.  A parallel process takes place in the partner country.  Projects are rated, ranked and submitted to the Coordinating Committee for review, comparison and approval.  From the time of application until a decision is made typically takes about three months.

Calls for Proposals

The Cooperating Authorities publish one or two calls for proposals annually.

For more information:

Mr. Uzi Bar-Sadeh - Bilateral Program Manager -Europe uzi@iserd.org.il 03-5118185

Jump to page content