קול קורא קטלוניה - ישראל 2017

11/07/2017

קול קורא קטלוניה - ישראל 2017
במסגרת תכניות השת"פ של ישראל עם קטלוניה, נפתח קול-קורא מס' 5 לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מקטלוניה. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומקטלוניה המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מקטלוניה.
מועד הגשה: 23.10.2017
Catalonia - Israel 5th Call for Proposals for Joint R&D Projects
לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל :
Catalonia (ACCIÓ-Catalan Agency for Business Competitiveness (ACCIÓ))
• Ms. Mar Pérez, +972 58 677 5220, e-mail: mperezbl@catalonia.com
• Mr. Lluís Maria Tortras, +34 93 567 69 48, e-mail: ltortras@gencat.cat
Israel (ISERD-The Israel-Europe Directorate for R&I)
• Mr. Uzi Bar-Sadeh, +972-3-5118185, e-mail: uzi@iserd.org.il

http://www.iserd.org.il/?CategoryID=174&ArticleID=581

 

 

 
Jump to page content