נפתח קול-קורא מס' 8 ישראל - איטליה

20/07/2017
 
במסגרת תכניות השת"פ של איטליה עם ישראל, נפתח קול-קורא מס' 8 לשיתוף פעולה של חברות ישראליות עם חברות מאיטליה. הקול קורא מיועד לחברות מישראל ומאיטליה המשתפות פעולה בפרויקטים בכל תחומי הטכנולוגיה. חברות ישראליות יוכלו להגיש בקשות לסיוע במימון של עד 50% לפרויקטים של מו"פ משותפים עם חברות מאיטליה.
מועד הגשה: 30.11.2017

למידע נוסף :
http://www.iserd.org.il/Italy

ITALY
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
D.G.S.P. – Ufficio IX
certified electronic mail: mailto:dgsp09.pec@cert.esteri.it - for official submission
mailto:accordo.italiaisraele@esteri.it for general information -

ISRAEL
Ran Arad
Program Manager
ISERD - The Israel-Europe Directorate for Research and Innovation
Tel: +972-3-5118152
email: ran@iserd.org.il
Jump to page content