Horizon 2020 מפגש היכרות עם התוכנית

 

  ISERD המינהלת הישראלית למו"פ האירופי 
מזמינה ליום עיון להצגת תוכנית המסגרת למימון מחקר וחדשנות ,הגדולה בעולם ,של האיחוד האירופי.

הוריזון 2020 ( Horizon 2020  )

התוכנית מהווה שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, פיתוח, חדשנות והשיווק של אירופה.

יום העיון מיועד לתעשייה, לאקדמיה, לגורמי ממשל ולכל גוף שעוסקים במחקר וחדשנות

יום העיון יתקיים יום ב, 25.09.2017   

היכל התרבות של המועצה האזורית חבל מודיעין | רח' הגלבוע 4, קריית שדה התעופה |

  סדר יום  

 

09:30-10 :00 

 הרשמה ליום העיון

 10:00-11:00

 צעדים ראשונים-HORIZON 2020

 ISERD  גב' נילי שלו - מנהלת

 11:00-11:30

 סיפורי הצלחה

  •  מענק לחברה קטנה ובינונית
  •  מענק במסגרת מאגד מחקר שיתופי

 11:30-12:00

 כיבוד קל

 12:00-16:00

 פגישות אישיות עם מנהלי התחומים, בהרשמה מראש

 

 

הרשמה לכנס ולפגישות

 

*
*
*
*
*
*אנא בחר את תחום העניין שלך לפגישה אישית
 
בריאות , חקלאות ומזון
אנרגיה, סביבה וחומרי גלם
אבטחת מידע ובטחון אוכלוסיות
תחבורה יבשתית וימית

 טכנולוגיות מידע ותקשורת ,  טכנולוגיות מתפתחות ( כולל קוונטים, פו טוניקה, גרפן)

חומרים, ייצור ובניה ירוקה תעופה וחלל 

Jump to page content