14.6.2017 - Cyber Security in Transport and Aviation MeetUp

22/06/2017

 

Cyber Security in Transport and Aviation

 

MeetUp

 

Horizon 2020

 

Presentations

 

פתיחה

מטרות המפגש - ד"ר נילי מנדלבליט, איסרד

סבב הצגת הנוכחים

הגנת סייבר לעולם התחבורה העתידי – נקודת המבט של האיחוד האירופי ומימושה בתוכנית הורייזון2020

ד"ר נילי מנדלבליט, איסרד

נקודת מבט ממשלתית

התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה

ד"ר ענת בונשטיין

אתגר הגנת הסייבר בתחבורה חכמה

CyberSpark

מר רוני זהבי

הגנת מכוניות מקושרות

Argus

מר יורם ברהולץ

הפסקת קפה

ראייה הוליסטית בהגנת סייבר לתעופה

Cyberspark

מר רוני זהבי

אתגרים באבטחת מערכות העתיד וההווה בתעופה האזרחית

תעשייה אוירית

ד"ר נתן וייס

לפרוץ את גבולות התחבורה המקושרת

אסטרונאוטיקס

מר שחר קור

גם ספנות היא תחבורה וגם היא מאוימת סייבר

The Dock

מר חנן כרמלי

תחבורה ימית - ים האפשרויות לתקוף ביבשה

Konfidas

מר רם לוי

דוגמאות לערוצי הכרות עם שותפים אירופאים

UK Israel Tech Hub  מר יונתן דולגין הזדמנויות לשת"פ עם בריטניה

Drive  מר בועז מאמו - איך להגיע לשותף הנכון בחברות הרכב

The Dock חנן כרמלי - הזדמנויות למימון טכנולוגיות נמל וספנות ב H2020

חיפוש שותפים דרך רשת ה- NCP האירופאית לתחבורה: ETNA2020

גברת שירה לניר

רשת EEN

גברת רותי פרידל

 

Jump to page content